adres dla firmy na Ochocie Warszawa

Podział kruszyw sztucznych

Podział kruszyw sztucznych

Kruszywa sztuczne otrzymujemy po obróbce termicznej skład albo z odpadów przemysłowych. Pierwsze kryterium podział kruszyw sztucznych to rodzaj surowca skalnego i sposób uzyskania. Wyróżniamy tutaj kruszywa z surowców mineralnych poddanych obróbce termicznej, kruszywa z odpadów przemysłowych poddanych obróbce termicznej, kruszywa