Azbest na dachu – jak go usunąć

Azbest na dachu – jak go usunąć

Przez kilkadziesiąt lat w okresie powojennym w wielu krajach Bloku Wschodniego, a więc tym samym i w Polsce, stosowano do budowy domów wiele materiałów, które zawierały szkodliwe – jak się potem okazało substancje – takim przykładem jest stosowanie eternitu, głównie do krycia dachów, zazwyczaj były to budynki gospodarcze na wsiach, chociaż kryto też eternitem budynki mieszkalne zarówno na wsi, jak też i w mieście. Obecnie wiemy już, że eternit zawiera dużą domieszkę azbestu, a jest to substancja rakotwórcza – w związku z tym powstała dyrektywa unijna, która nakazuje do roku 2032 pozbycie się z naszego kraju azbestu, odpowiednie jego utylizowanie. Jeśli więc mamy gdzie w swoich gospodarstwie dach kryty eternitem, należy myśleć o pozbyciu się tego czynnika, przy czym nie wolno tak po prostu zdjąć okrycia dachu z eternitu i zawieść go na wysypisko śmieci – muszą być dochowane ścisłe procedury przy wykonaniu tego rodzaju czynności. Do zdjęcia takiego pokrycia dachowego należy zatrudnić firmę specjalistyczna, która posiada odpowiedni atest na zajmowanie się substancjami z azbestem – pracownicy firmy zdemontują dach delikatnie, będąc w specjalnych strojach i maskach ochronnych. Podczas zdejmowania płyt eternitowych z dachu nawet ich przełamanie spowodować może wydzielanie do otaczającego powietrza szkodliwe substancje. Zdjęte płyty eternitowe są następnie transportowane w specjalne miejsca, gdzie będą podlegały utylizacji.