Beton oraz domieszki

Beton oraz domieszki

Beton to najczęściej stosowany materiał w dzisiejszym budownictwie. Jest to materiał konstrukcyjny, który powstaje w wyniku dojrzewania, wiązania oraz twardnienia mieszanki spoiwa, wody oraz kruszywa, do której czasem można dodać domieszki modyfikujące właściwości. Dla przykładu: możemy wykorzystać środki gazotwórcze by otrzymać beton komórkowy. Betony dzielimy przede wszystkim ze względu na gęstość pozorną. Te, których gęstość nie przekracza 1800 kilogramów na metr sześcienny nazywany betonami lekkimi. Beton zwykły ma gęstość pomiędzy 1800 a 2600 kilogramów na metr sześcienny, natomiast większa gęstość jest charakterystyczna dla betonów ciężkich. Co więcej podstawowym elementem, który wyróżnia beton i na który trzeba zwrócić uwagę, jest klasa. Parametr ten wyraża wytrzymałość na ściskanie, którą mierzy się w megapaskalach. Według normy PN-B-06250 z rok 1998 wyróżnia się 11 klas, od najniższej (B 7,5) do najwyższej, czyli B 50. Możemy też podzielić betony ze względu na funkcję, na przykład konstrukcyjne albo izolacyjne.