Cement i jego rodzaje

Cement i jego rodzaje

Aby otrzymać cement, należy wypalić odpowiednią mieszankę surowców, a później zmielić spieczoną masę z określonymi dodatkami. Cementy, w zależności od tego, jakie surowce zastosowaliśmy do mieszanki, dzielimy na portlandzkie, hutnicze oraz murarskie. Klasa cementu, czyli w zasadzie bardzo ważny parametr, to nic innego, jak wytrzymałość materiału na ściskanie, które podaje się w megapaskalach (MPa). Rozróżniamy kilka klas cementu, między innymi 32,5, 32,5 R, 52,5 albo 52,5 R, gdzie litera R to oznaczenie wysokiej wytrzymałości wczesnej, to znaczy po dwóch albo siedmiu dniach twardnienia, co również ma spore znaczenie, jeśli budowla stawiana jest w dosyć krótkim czasie. W cemencie portlandzkim surowcem do produkcji jest mieszaka wapienia oraz glinokrzemianów. Zazwyczaj stosuje się go w konstrukcjach żelbetowych, sprężonych albo betonowych. W przypadku cementu hutniczego kluczowym surowcem jest klinkier portlandzki, natomiast cement murarski ma markę 15. Ten ostatni stosowany jest zazwyczaj jedynie do zapraw.