Co to jest umowa o roboty budowlane

Co to jest umowa o roboty budowlane

W sytuacji, gdy kupiliśmy na przykład działkę i zamierzamy wybudować tam budynek mieszkalny lub inny obiekt, jesteśmy w tym momencie inwestorem. Szukamy więc firmy budowlanej, która wykona wszelkie roboty budowlane związane z naszą inwestycją. Umowa, która zostanie zawarta pomiędzy inwestorem danej nieruchomości a jej faktycznym wykonawcą, jest właśnie umową o roboty budowlane. Praktycznie w każdym przypadku należy tego rodzaju umowę sporządzić na piśmie, gdyż rodzi ona określone skutki prawne zarówno dla inwestora, jak i dla wykonawcy inwestycji. Wykonawca zgodnie z zawartą umową zobowiązuje się, że roboty budowlane wykona w zgodzie z obowiązującymi w naszym kraju zasadami wiedzy budowlanej oraz będzie realizował inwestycje zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Oczywiście w umowie będzie też zawarty termin wykonania całości prac budowlanych oraz wysokość wynagrodzenia, należnego za wykonaną pracę. Do obowiązków z kolei inwestora należało będzie dostarczenie wykonawcy wszelkich materiałów potrzebnych do wykonania inwestycji, przekazanie mu placu budowy, dostarczenie projektu, według którego będzie inwestycja realizowana oraz odebranie inwestycji po jej zakończeniu oraz dokonanie zapłaty za wykonana pracę. Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji wykonawca uzna, że chce zatrudnić podwykonawcę do części robót budowlanych, może to zrobić tylko i wyłącznie za zgodą inwestora. Procedura w takiej sytuacji wygląda tak, że jeśli w ciągu 14 dni od przedłożenia nam, jako inwestorowi projektu umowy wykonawcy z podwykonawca nie wniesiemy zastrzeżeń ani sprzeciwu, oczywiście na piśmie, dana umowa nabiera mocy prawnej.