Dopuszczalny poziom hałasu

Dopuszczalny poziom hałasu

Hałas szkodzi wszystkim, nie tylko nam, ale również osobom które mogą znajdować się poza budynkiem. Natężenie dźwięku wyrażane jest w decybelach, których symbolem jest dB. Bardzo istotne jest pojęcie hałasu ustalonego, którego poziom dźwięku w określonym odstępie czasu nie zmienia się o wartość większą, aniżeli pięć decybeli. Przeciwieństwem jest zatem hałas nieustalony: wtedy zmiany poziomu dźwięku są większe niż pięć decybeli. Dopuszczalny poziom hałasu zależy jednocześnie od przeznaczenie pomieszczenia w budynku, jak również pory dnia. To całkiem oczywiste, że w nocy dopuszczalna norma będzie znacznie mniejsza, aniżeli w ciągu dnia. Dopuszczalny poziom dźwięku przenikającego do konstrukcji budowlanej nie może przekroczyć w ciągu dnia 45 decybeli dla kuchni oraz pomieszczeń sanitarnych, a także czterdziestu decybeli dla pomieszczeń mieszkalnych. W nocy dopuszczalne normy są mniejsze: 30 decybeli dla pomieszczeń mieszkalnych, zaś dla kuchni oraz pomieszczeń sanitarnych czterdzieści decybeli.