Głębokość przemarzania gruntów

Głębokość przemarzania gruntów

Głębokość przemarzania gruntów to właściwie parametr, który określa wymaganą głębokość wykopu. Przemarzanie gruntów to proces, który polega na zamarzaniu cząsteczek wody w gruncie. Łatwo domyślić się, że takie zamarzanie prowadzi do zwiększenia objętości wody, w efekcie czego grunt poczyna pęcznieć i wysadzać spoczywające w nim elementy do góry. To naturalnie może powodować uszkodzenia podłóg na gruncie czy nawet przesunięcia fundamentów i murów piwnic. W Polsce głębokość przemarzania gruntu zazwyczaj wynosi mniej więcej od 0,8 do 1,2 metrów. Fundament zaś powinien stawiany być około pięciu centymetrów poniżej strefy przemarzania, dlatego jest to tak ważny parametr gruntu, który należy sprawdzić przed przystąpieniem do projektowania. Ponadto musimy znać wilgotność gruntu, gdyż od tego zależy zabezpieczenie lub jego brak piwnicy w budynku budowlanym. W przypadku gruntów dobrze przepuszczalnych typu żwirowego lub piaszczystego może założyć, że nie wystąpi woda gruntowa pod ciśnieniem. Wówczas możemy zabezpieczyć piwnice jedynie przed naturalną wilgocią gruntową.