Inwestycje publiczne w państwie

Inwestycje publiczne w państwie

Państwo potrzebuje stale jakiś nowych inwestycji, musi budować nowe drogi, remontować cały majątek, który wciąż leży w jego gestii jako zarządcy. A dla firm budowlanych nie ma lepszego zleceniodawcy niż państwo, które chce wyremontować swoje drogi ekspresowe, wznieść stadion narodowy w samym centrum stolicy czy chociażby zbudować całkiem nowe lotnisko. Państwo praktycznie bez wyjątku wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych i często ma bardzo wysokie wymagania względem zastosowanych materiałów oraz rozwiązań architektonicznych, dzięki czemu tworzenie budowli dla państwa czy nawet samorządu przynosi nie tylko pieniądze, ale także rozwój technologicznych samych architektów jak i wzrost prestiżu. Marki stające do walki o takie krajowe zlecenia to zawsze najbardziej uznani architekci na całym świecie i przeważnie tylko doświadczenie w innych inwestycjach tego typu jest w stanie zapewnić samym chętnym skuteczne wybranie na wykonawcę takiego zlecenia. Ale szanse w starciu o zatrudnienie przy takim projekcie mają teoretycznie wszystkie firmy budowlane tak w kraju jak i spoza niego – chyba że specyfikacja przetargu stanowi inaczej. Ale w większości wypadków każda firma znająca oczekiwania zamawiającego może złożyć swoją propozycję wykonania tej pracy w określonej kwocie i liczyć na zostanie wybraną.