Izolacja typu ciężkiego

Izolacja typu ciężkiego

Izolację typu ciężkiego stosuje się najczęściej w kilku różnych przypadkach. Przede wszystkim warunkiem jest wysoki poziom wód gruntowych albo możliwość długotrwałego działania wody zawieszonej pod ciśnieniem. Dla niskiego poziomu wód gruntowych, w zależności od rodzaju gruntu, stosuje się izolację typu lekkiego albo średniego. Co więcej, izolacja typu ciężkiego jest ściśle powiązana z pozostałymi typami izolacji, które stosuje się kolejno nad warstwą izolacji typu ciężkiego, którą wyprowadza się na wysokość około 50 centymetrów powyżej najwyższego spodziewanego poziomu wody gruntowej, chociaż mawia się, że najlepiej wyprowadzić ją nawet ponad powierzchnię terenu. Izolacja typu ciężkiego może mieć bardzo wiele różnych postaci. Może się ona składać z dwóch warstw masy bitumiczno-polimerowej z wtopioną siatką zbrojącą, może pojawić się w postaci wanny wewnętrznej z betonu szczelnego czy wanny wodoszczelnej. Wszystko zależy w zasadzie od indywidualnych warunków, jakie panują na danym terenie oraz rodzaju budowanej konstrukcji.