Izolacja typu lekkiego

Izolacja typu lekkiego

Jeśli będziemy stawiać konstrukcję budowlanym na gruntach przepuszczalnych, taki jak na przykład piasek albo żwir, a jednocześnie poziom wód gruntowych będzie niski, woda opadowa będzie najpewniej bardzo szybko odprowadzana i w takich przypadkach właściwie nie istnieje zagrożenie działaniem wody pod ciśnieniem. Dlatego możemy zastosować izolację typu lekkiego. Jest to jedynie kilkuwarstwowa powłoka ochronna, którą nakłada się na podłoże. Izolacja jest ponadto wyprowadzana na wysokość około 30 do 50 centymetrów ponad poziom terenu. Taką powłokę stanowią warstwy bitumiczne nakładane albo na zimno, albo na gorąco. Rola izolacji typu lekkiego jest bardzo prozaiczna: ma ona przede wszystkim zamknąć pory w wierzchniej warstwie ściany. Jednak należy uważać w przypadku takiej izolacji. Jeśli istnieje, nawet minimalna, możliwość krótkotrwałego działania wody zawieszonej pod ciśnieniem, warunkiem stosowania takowej izolacji jest wykonanie bardzo skutecznego drenażu. Musi ona zapewnić odprowadzenie wód opadowych.