Izolacja typu średniego

Izolacja typu średniego

Wyróżniamy trzy typu izolacji: lekką, średnią oraz ciężką. W każdym przypadku należy ją dobrać indywidualnie, biorąc pod uwagę między innymi rodzaj podłoża albo głębokość wód gruntowych. Izolacja typu średniego jest zazwyczaj stosowana w budynkach postawionych na gruntach słabo przepuszczalnych, do których zaliczamy między innymi glinę czy iły, zaś poziom wód gruntowych jest stosunkowo niski. W takich warunkach istnieje szansa krótkotrwałego występowania w gruncie wody zawieszonej pod ciśnieniem. Izolacją typu średniego można wykonywać na dwa różne sposoby. Pierwsza szkoła mówi o dwóch warstwach papy bitumicznej lub folii, sklejonych lepikami oraz pokrytymi odpowiednią warstwą ochronną. Zaś według drugiego przepisu izolację taką powinniśmy wykonać z dwóch warstw masy bitumiczno-polimerowej. Pierwsza z nich zawiera wtopioną tkaninę zbrojącą z włókna szklanego powlekanego tworzywem sztucznym. Izolację powinno się wyprowadzić na wysokość przynajmniej pół metra powyżej poziomu, do którego jej zastosowanie jest konieczne.