Izolacje przeciwwodne przyziemia budynku

Izolacje przeciwwodne przyziemia budynku

Izolacje wodochronne dzielimy zazwyczaj ze względu na funkcje ochronne, gdzie wyróżniamy izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, które chronią przed działanie wody, które nie wywiera ciśnienia hydrostatycznego, które wywiera ciśnienie hydrostatyczne oraz izolacje parochronne przeznaczone do ochrony przegród budowlanych przez kondensacją oraz przenikaniem pary wodnej. Najważniejsze w kwestii zabezpieczenia przeciwwodnego jest strefa przyziemia budynku, zaś w miejscach styku ścian zewnętrznych z terenem następuje wysokie zagrożenie działaniem wody. Mamy tutaj bowiem nawet kilka procesów wodnych Przede wszystkich jest ona podciągana kapilarnie z gruntu, ponadto rozbryzgiwana w czasie ulewnych deszczów. Wyróżniamy izolację poziomą oraz pionową. Pierwsza z nich ma za zadanie przede wszystkim zapobiegać kapilarnemu podciąganiu wilgoci z gruntu lub z niższych warstw, które wcześniej zostały zawilgocone. Natomiast izolacja pionowa ma chronić przed przenikaniem wilgoci albo wody z gruntu. Układana jest po stronie zewnętrznej ławy fundamentowej i ściany fundamentowej.