Klasa odporności ogniowej

Klasa odporności ogniowej

Klasa odporności ogniowej jest dostosowana bezpośrednio do klasy budynku i jest bardzo ściśle określona. Dla budynków klasy A klasa odporności ogniowej to E I 120, R 240, dla budynków klasy B – E I 60, R 120. Budynkom klasy C odpowiadają klasy odporności: E I 30 oraz R 60. Budynki klasy D charakteryzują się normami E I 30 i R 30, natomiast budynki klasy E nie mają żadnych określonych wymagań. Co oznaczają oznaczenie E, I oraz R? E jest to szczelność ogniowa wyrażana w minutach, I oznacza izolacyjność ogniową, podobnie jak w przypadku E w minutach. Ostatni symbol, czyli R, to kryterium nośności ogniowej ściany zewnętrznej, które powinny być spełnione wówczas, gdy przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej. Kryteria odnoszą się również do ścian wewnętrznych. W przypadku budynków niskich oraz średniowysokich norma to E I 30, zaś dla budynków wysokich oraz wysokościowych jest to E I 60. Wszelki kryteria odporności ogniowej muszą być przestrzegane w pełni, bowiem jakiekolwiek uchybienia grożą zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców.