Najważniejsze cechy gruntów

Najważniejsze cechy gruntów

Projektowanie wymaga dokładnej analizy podłoża: zazwyczaj grunty budowlane są uwarstwione i trzeba wiele rzeczy uwzględnić podczas projektowania fundamentów. Najważniejsze cechy gruntów, jakie należy wziąć pod uwagę, to rodzaj gruntu, nośność, warunki wodne, naturalną wilgotność gruntu czy głębokość przemarzania gruntu. Rodzaj gruntu natychmiast daje odpowiedź, czy grunt nada się pod konstrukcję budowlaną. Dla przykładu grunty organiczne to złe podłoże pod posadowienie budynków, bowiem ich dominującą cechą jest duże i nierównomierne osiadanie, tak więc można na nich budować jedynie bardzo lekkie budynki, co znacznie ogranicza możliwości. Nośność natomiast wyraża nam obciążenie graniczne, jakie jest w stanie przyjąć jednostka powierzchni gruntu bez naruszenia stanu równowagi. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych zawsze bierze się pod uwagę tak zwane obciążenie dopuszczalne, które jest zawsze mniejsze od pełnej nośności. Duże obciążanie gruntu może również prowadzić do odkształceń, fachowo nazywanych osiadaniem.