Organizacja placu budowy domu

Organizacja placu budowy domu

Każda budowa, czy to domu wielorodzinnego, obiektu przemysłowego lub też domu jednorodzinnego posiada pewne cechy wspólne, wszędzie jednym z pierwszych etapów realizacji danej inwestycji jest zorganizowanie miejsca, gdzie będą wykonywane prace, a więc urządzenie placu budowy. Ważnym aspektem tego rodzaju przygotowania jest to, aby logicznie od razu zaplanować, jaki obszar będzie objęty pracami budowlanymi, aby wykonać odpowiednie ogrodzenie tego miejsca, aby zaplanował drogę zarówno dojazdową, o odpowiedniej twardości i szerokości, jak też w odpowiednim miejscu zaplanować wyjazd ewakuacyjny z terenu budowy. Kolejna kwestia to odpowiednie oznakowanie tego miejsca, musimy zrobić to nie według swojego uznania, lecz z dognie z tym, co mówią na ten temat przepisy budowlane, a więc umieści przy bramie wjazdowej na plac budowy tablice informacyjna mówiąca o danej inwestycji, o tym, kto jest inwestorem, jaki obiekt w danym miejscu powstaje, muszą na takiej tablicy też być zawarte numery telefonów do poszczególnych służb ratowniczych, jak też numer telefonu do kierownika danej budowy. Nie jest wprawdzie nakazanym wymogiem oświetlenie placu takiej budowy, jednak wydaje się, że powinniśmy o to zadbać od razu na samym początku – zwiększy to na pewno bezpieczeństwo znajdujących się na terenie budowy zarówno materiałów budowlanych, jak też zgromadzonego tam sprzętu budowlanego.