Podstawowe cechy betonu

Podstawowe cechy betonu

Beton jest dzisiaj powszechnie znany i wykorzystywany, ale jego odmian jest na rynku całe mnóstwo, dlatego należy wiedzieć, jaki beton wybrać, a za to odpowiadają podstawowe cechy betonu. Do nich zaliczamy przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, przepuszczalność wody przez beton oraz nasiąkliwość. Wytrzymałość na ściskanie wyrażamy klasą, gdzie liczba następująca po symbolu B oznacza w większości przypadków obciążenie podane w megapaskalach, które wytrzyma ów beton. Mrozoodporność to tak naprawdę liczba cykli zamrażania oraz odmrażania, jakie bez zmiany właściwości ani żadnych uszkodzeń beton jest w stanie znieść. Wyróżniamy obecnie siedem różnych stopni mrozoodporności, od F25, aż do F300, gdzie liczba następująca po F oznacza maksymalną liczbę takich cykli. W przypadku przepuszczalności wody mamy natomiast sześciostopniową skalę: W2, W4, W6, W8, W10 oraz W12. Nasiąkliwość to cecha, która oznacza zdolność wchłaniania wody, którą określamy procentowo w stosunku do masy.