Podstawowy podział ścian

Podstawowy podział ścian

Ściany w budynkach generalnie możemy podzielić na ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne, natomiast później następuje kolejny podział. Ściany zewnętrzne w budynku może podzielić na nośne oraz nienośne. Ściany nośne, inaczej nazywane również konstrukcyjnymi, przenoszą obciążenia pionowe, które pochodzą od dachu, stropów czy balkonów, a także od ciężaru sprzętu lub nawet oddziaływania wiatru i przekazują je na ławy fundamentowe, które z kolei przenoszą ciężar bezpośrednio na grunt. Ściany nienośne, to znaczy osłonowe, przenoszą jedynie swój ciężar, a w niektórych konstrukcjach i przypadkach mogą pełnić rolę dodatkowego usztywnienia. Dodatkowy podział dotyczy ścian wewnętrznych, które również możemy podzielić na nośne, a także działowe. Ściany wewnętrzne nośne, jak łatwo się domyślić, również mają za zadanie przekazywać obciążenia pochodzące od stropu na ławy fundamentowe. Ściany wewnętrzne działowe dzielą duże pomieszczenia w budynkach. Na fundament przekazują one tylko własny ciężar, w niektórych przypadkach także siły poziome.