Podział fundamentów ze względu na głębokość posadowienia

Podział fundamentów ze względu na głębokość posadowienia

Podstawowym kryterium dzielenia fundamentów jest głębokość posadowienia, która ciągnie za sobą pewne konsekwencje. Podstawowy podział jest bardzo prosty: fundamenty dzielimy na płytkie oraz głębokie. Płytkie są posadowione do głębokości 4 metrów. W tym przypadku mamy styczność z posadowieniem bezpośrednio na warstwie nośnej gruntu, która znajduje się na głębokości wystarczającej do tego, by dojść do niej otwartym wykopem. Dzięki temu nie musimy budować kosztownego umacniania ścian wykopu, a to oznacza pewne oszczędności. Głębokimi fundamentami nazywany te z głębokością posadowienia poniżej czwartego metra. Tym razem jednak konieczne jest umocnienie ścian wykopu, a co więcej ,w większości przypadków, musimy sztucznie obniżyć na czas budowy poziom wody gruntowej, tak aby nie zalewała wykopu. Do tego celu konstruuje się system pomp. Gołym okiem widać, że fundamenty głębokie są znacznie droższe i wymagają zdecydowanie większych nakładów pracy, jednakże w przypadku niektórych konstrukcji budowlanych jest to całkowicie niezbędne.