Przenikalność cieplna ścian

Przenikalność cieplna ścian

Parametry termoizolacyjne wszystkich ścian są ściśle określone. Przekroczenie danych norm może oznaczać, że w budynku będzie bardzo ciężko utrzymać ciepło, w szczególności w zimie. Dla budynków jednorodzinnych liczyć może dwa różne parametry. Pierwszy z nich to współczynnik przenikania ciepła, oznaczany literą U, a także wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło, dla którego symbol to E. Warto pamiętać również, jakie są maksymalne współczynniki U, które wynoszą dla ścian zewnętrznych warstwowych w izolacją 0,3, dla ścian zewnętrznych jednowarstwowych 0,5, zaś dla ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewa od nieogrzewanych 1,0. Stropoady i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami powinny wynosić nie więcej, niż 0,3 dla temperatury wyższej od 16 stopni Celcjusza lub nie więcej niż 0,5, jeśli na poddaszu panuje temperatura niższa niż 16 stopni. Stropy nad nieogrzewanymi piwnicami powinny wykazywać się współczynnikiem przenikania ciepła o wartości mniejsze niż 0,6, zaś dla drzwi zewnętrznych taki współczynnik może wynosić nawet 2,6.