Rodzaje gruntów pod fundamenty

Rodzaje gruntów pod fundamenty

Fundament jest podstawą każdej konstrukcji budowlanej, dlatego dobór odpowiedniego gruntu jest bardzo ważny, chociaż nie jest to wcale łatwe zadanie, bowiem grunty budowalne bardzo rzadko są jednorodną warstwą i najczęściej tworzą uwarstwienia różnych rodzajów gruntu o odmiennych właściwościach, które należy wziąć pod uwagę. Przede wszystkim, zanim rozpocznie się proces projektowania, należy określić rodzaj gruntu. Najlepszym podłożem będą na pewno skały lite, w których właściwie nie występuje zjawisko osiadania gruntu. Ponadto całkiem dobrym podłożem jest również grunt mineralny sypki. Grunty kamieniste i żwirowe są mało ściśliwe, a dodatkowo niemalże nie występuje w tych gruntach włoskowate podciąganie wody. Grunty piaszczyste są dobrze przepuszczalne da wody, natomiast włoskowate podciąganie wody zależy przede wszystkim od uziarnienia: im mniejsze uziarnienie gruntu, tym bardziej ono wzrasta. Sporym niebezpieczeństwem może okazać się wybór gruntów mineralnych spoistych, natomiast całkowicie złym wyborem będą grunty organiczne, które nie powinny stanowić podłoża pod posadowienie budynków.