Spoiwa budowlane

Spoiwa budowlane

Wśród materiałów budowlanych bardzo ważne miejsce zajmują spoiwa budowlane. Są to podstawowe materiały, których zadanie jest wiązać ze sobą inne materiały. Jak łatwo sobie wyobrazić, bez nich nie powstałyby żadne konstrukcje budowlane. Spoiwem nazywany materiał w formie sproszkowanej, które najczęściej mają pochodzenie mineralne. Materiał będący spoiwem po zmieszaniu z wodą albo z innym roztworem tężeje oraz twardnieje, przez co nabiera cechy ciała stałego. Dzięki temu takie materiały są w stanie wiązać inne. Istnieje jeden podstawowy podział spoiw budowlanych, które dzielimy na spoiwa hydrauliczne oraz spoiwa powietrzne. Te pierwszy twardnieją i wiążą zarówno na powietrzu, jak i w wodzie, zaliczamy do nich przede wszystkim dobre znany cement oraz tak zwane wapno hydrauliczne. Natomiast spoiwa powietrzne to spoiwa twardniejące oraz wiążące jedynie na powietrzu, zaś po stwardnieniu są odporne na wszelkie działanie wody. Jest to zwykłe wapno oraz gips. Oczywiście dobór spoiwa podczas stawiania każdej konstrukcji nie może być przypadkowy, lecz dostosowany do innych materiałów.