Taras pełny na gruncie

Taras pełny na gruncie

Jeśli marzymy o tarasie, musimy go uwzględnić w projekcie, mimo, że płytę tarasową można wylać zarówno bezpośrednio na grunt, jak również na fundamentach, które są przeznaczone specjalnie do tego celu. Taras przypomina nieco podłogę na gruncie. Tutaj również płyta ta powinna być wykonana na zagęszczonej podsypce złożonej z żwiru lub piasku, mającej grubość umownych trzydziestu centymetrów. Podczas konstruowania tarasu należy pamiętać, że należy wykonać warstwę spadkową o spadku co najmniej 2%, zaś pod tarasem umieścić poziomą izolacją przeciwwodną. Brak takiej izolacji jest jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas projektowania tarasów. Jeśli umieszczamy taras bezpośredni na gruncie, powinien on być w całości zdylatowany od ścian zewnętrznych budynku. Co więcej wielu fachowców radzi, by płytę tarasu umieścić około piętnastu centymetrów poniżej progu drzwi balkonowych, co jest równoważne jednemu stopniowi. Taras może być wykończony drewnem, jak również można na nim ułożyć płytki ceramiczne. Oba rozwiązania mają zalety i wady.