Uwodniony siarczan wapnia

Uwodniony siarczan wapnia

Gips, czyli, z chemicznego punktu widzenia, uwodniony siarczan wapnia to również spoiwo powietrzne, czyli takie, które twardnieje i wiążę się jedynie pod wpływem powietrza, a później jest całkowicie odporne na działanie wody. Gips otrzymuje się poprzez proces prażenia kamienia gipsowego oraz późniejszego mielenia go. Zaczyn gipsowy charakteryzuje się dodatkowo bardzo szybkim czasem wiązania, który zazwyczaj nie przekracza nawet piętnastu minut, tak więc konieczne jest stosowanie tak zwanych opóźniaczy mineralnych albo organicznych. Rozróżnia się dwie odmiany gipsu, które zależą od uziarnienia: GB-G to gips budowlany grubo mielony, natomiast GB-D jest drobno mielony. Co więcej produkuje się dwa rodzaje spoiw gipsowych: zwykłe oraz specjalne. Warto pamiętać także, że gips budowlany zwykły stosuje się przede wszystkim do tynków dekoracyjnych lub podczas wykonywania prac pomocniczych. Natomiast do spoiw specjalnych możemy zaliczyć między innymi gips tynkarski, gips szpachlowy, jak również klej gipsowy.