Wapno budowlane powietrzne

Wapno budowlane powietrzne

Spoiwa budowlane dzieli się na hydrauliczne oraz powietrze, natomiast różne rodzaje wapna mogą należeć do jednej z obu tych grup. Jednak generalnie mówi się, że wapno budowlane to spoiwo powietrze, które otrzymamy jeśli wypalimy kamień wapienny lub wapień dolomitowy w bardzo wysokiej temperaturze (od 950 stopni Celsjusza), które sięgać może nawet do 1300 stopni Celsjusza. Jest to tak zwane wapno niegaszone. Natomiast gaszenie, czasami nazywane inaczej lasowaniem, wapna palonego to nic innego jak ręczne albo mechaniczne mieszanie spoiwa z wodą. Dopiero kiedy ukończy się proces gaszenia wapna, spoiwo to jest całkowicie przydatne do robót tynkarskich – wtedy mówimy już o tak zwanym wapnie gaszonym, które jest niczym innym jak wodorotlenkiem wapnia. Co więcej wapno posiada bardzo liczne zastosowania poza czystym budownictwem, gdzie wykorzystywane jest między innymi do elementów ściennych, stropowych albo wypraw zewnętrznych czy wewnętrznych. Wapno stosuje się równocześnie do produkcji spoiw mieszanych czy farb.