Warstwy ścian zewnętrznych

Warstwy ścian zewnętrznych

W przeciągu lat dziedzina budownictwa poczyniła spore postępy, co pozwoliło, między innymi, na rozdzielenie funkcji termoizolacyjnej od funkcji przenoszenia obciążeń w ścianach. Nowoczesne ściany zewnętrzne składają się z kilku warstw. Wykończenie wewnętrzne, czyli tynki albo płyty gipsowo-kartonowe, które odpowiada za ogólny wygląd ściany. Kolejna warstwa to warstwa nośna, lub nazywa czasem konstrukcyjną, skonstruowana z takich materiałów, jak cegły, pustaki, żelbet albo konstrukcje drewniane lub stalowe. Dobór materiału oczywiście zależy od bardzo wielu czynników. Niektóre z nich są lepsze od innych, ale jednocześnie droższe, a w wielu wypadkach tańsze materiały będą wystarczające. Bardzo ważna jest również warstwa izolacyjna. Obecnie najczęściej stosuje się alb wełnę mineralną, albo styropian, co można nawet łączyć. Jednakże dostępne są również nowocześniejsze technologie: elementy konstrukcyjne coraz częściej są w stanie pełnić także rolę izolacyjną. Ostania warstwa to zewnętrzna okładzinowa.