Warunki wodne gruntu

Warunki wodne gruntu

Woda zawarta w gruncie jest niezwykle niebezpieczna właściwie dla wszystkich konstrukcji budowlanych, dlatego podczas określania gruntu zawsze bada się warunki wodne, to znaczy poziom wody gruntowej oraz występowania wód zaskórnych. Chodzi przede wszystkim o to, że jeśli będziemy chcieli wykonać fundamenty poniżej poziomu wody gruntowej, będzie musieli jednocześnie zabezpieczyć wykopy przed zalaniem oraz w późniejszym etapie wykonać izolację przeciwwodną typu ciężkiego oraz drenaże, co, jak łatwo się domyślić, znacznie podniesie koszty. Ponadto wody gruntowe stanowią szczególnie duże niebezpieczeństwo, jeśli buduje na gruntach spoistych lub budynek położony jest na pochyłości. Wówczas jeśli wody gruntowe ulegną spiętrzeniu, ciśnienie wody będzie działało bezpośrednio na ściany i podłogi w piwnicy, co trzeba wziąć pod uwagę podczas obliczeń. Jeśli natomiast grunt w większości stanowią grunty mało lub w ogóle nieprzepuszczalne, na przykład margiel, glina czy ił, wody powierzchniowe i z warstw wodonośnych będą przenikać do wypełnienia wykopu, a następnie nastąpi proces spiętrzenia.