Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E jest drugim bardzo ważnym parametrem, który wyliczany jest podczas projektowania termoizolacji w budynku. Jak oblicza się takie wskaźnik E? Jest to stosunek sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną do kubatury ogrzewanej części budynku. Co więcej, wskaźnik E nie ma prawa przekroczyć wartości granicznej, która bezpośrednio zależy od stosunku pola powierzchni wszystkich przegród zewnętrznych, łącznie z dachem albo stropodachem, części, którą ogrzewany do kubatury ogrzewanej części danego budynku. Ciekawostką jest, że tak naprawdę to tenże wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E lepiej opisuje właściwości cieplne oraz termoizolacyjne budynku, aniżeli bardziej popularny i lepiej znany współczynnik U. Dwie całkiem różne konstrukcje wykazujące się identyczny współczynnikiem U mogą mieć całkiem różne zapotrzebowanie na ciepło, bowiem zawsze budynek, który posiada większą liczbę ścian zewnętrznych będzie generalnie zimniejszy. Ponadto izolacja termiczna jest ściśle powiązana z wilgotnością.