Zalety i wad ścian jednowarstwowych

Zalety i wad ścian jednowarstwowych

Jest wiele technologii ścian murowanych i właściwie wszystkie mają bardzo wiele zalet, ale równocześnie posiadają dosyć poważne wady. Ściany jednowarstwowe z pewnością przyspieszą i uproszczą proces budowy ścian zewnętrznych, co wynika z braku dodatkowej termoizolacji. Tego typu ściany w ogólnym ujęciu to szereg wielu różnych uproszczeń, które mogą przyspieszyć naszą pracę lub obniżyć koszty. Ponadto zapewniają nam możliwość zarówno tradycyjnego wykończenie elewacji tynkiem cementowo-wapiennym, jak też wyprawami z tynków szlachetnych, tak więc możemy w dowolny sposób wykończyć wnętrze pomieszczenia. Jednakże ściany jednowarstwowe to też pewne niedogodności. Przede wszystkim musimy koniecznie ocieplić dodatkowo mostki termiczne przy wieńcach stropów i nadprożach otworów okiennych, bo w przeciwnym razie cała izolacja mija się z celem, bo ciepło będzie uciekać bezustannie. Co więcej podczas projektowania należy zwrócić baczną uwagę na odporność wybranych materiałów na ściskanie, w szczególności dotyczy to obciążeń skupionych.