Zwiększone prawa klientów firm deweloperskich

Zwiększone prawa klientów firm deweloperskich

W październiku 2011 roku Prezydent RP złożył podpis pod nowelizacją ustawy, która ma za zadanie zwiększenie ochrony praw osób, korzystających z usług deweloperskich w zakresie budowy mieszkań i domów jednorodzinnych. Motywem powstania tej nowelizacji jest zapewnienie klientom deweloperów możliwie najszerszej ochrony ich interesów w przypadku, gdy dany deweloper ogłosi na przykład upadłość. Na podstawie nowych przepisów deweloper, niezależnie od jego kondycji finansowej, będzie obowiązany do zapewnienia swoim klientom środka ochronnego, którym może być otwarcie rachunku powierniczego zamkniętego lub otwartego, jeśli będzie do tego gwarancja bankowa lub też ubezpieczeniowa. Te właśnie rozwiązania powinny w zamyśle twórców ustawy stworzyć większą możliwość odzyskania przez klientów dewelopera wpłaconej zaliczki lub nawet całej kwoty, w przypadku ogłoszenia upadłości przez danego dewelopera. Nowością jest to, że z deweloperem będzie zawierana jakby umowa przedwstępna i będzie ona zawierana każdorazowo tylko w formie aktu notarialnego, jeżeli zaś jako nabywcy lokalu mieszkalnego będziemy mięć roszczenia, będą one wpisywane do księgi wieczystej danej nieruchomości. Ustawa wejdzie w życie w pierwszej połowie roku 2012, czyli w sześć miesięcy po ukazaniu się jej w Dzienniku Ustaw. Ważnym aspektem jest, że będzie ona miała zastosowanie tylko do tych inwestycji, które będą rozpoczęte po jej faktycznym wejściu w życie.