budownictwo

Wapno budowlane powietrzne

Wapno budowlane powietrzne

Spoiwa budowlane dzieli się na hydrauliczne oraz powietrze, natomiast różne rodzaje wapna mogą należeć do jednej z obu tych grup. Jednak generalnie mówi się, że wapno budowlane to spoiwo powietrze, które otrzymamy jeśli wypalimy kamień wapienny lub wapień dolomitowy w

Warstwy ścian zewnętrznych

Warstwy ścian zewnętrznych

W przeciągu lat dziedzina budownictwa poczyniła spore postępy, co pozwoliło, między innymi, na rozdzielenie funkcji termoizolacyjnej od funkcji przenoszenia obciążeń w ścianach. Nowoczesne ściany zewnętrzne składają się z kilku warstw. Wykończenie wewnętrzne, czyli tynki albo płyty gipsowo-kartonowe, które odpowiada za

Taras pełny na gruncie

Taras pełny na gruncie

Jeśli marzymy o tarasie, musimy go uwzględnić w projekcie, mimo, że płytę tarasową można wylać zarówno bezpośrednio na grunt, jak również na fundamentach, które są przeznaczone specjalnie do tego celu. Taras przypomina nieco podłogę na gruncie. Tutaj również płyta ta

Podział kruszyw sztucznych

Podział kruszyw sztucznych

Kruszywa sztuczne otrzymujemy po obróbce termicznej skład albo z odpadów przemysłowych. Pierwsze kryterium podział kruszyw sztucznych to rodzaj surowca skalnego i sposób uzyskania. Wyróżniamy tutaj kruszywa z surowców mineralnych poddanych obróbce termicznej, kruszywa z odpadów przemysłowych poddanych obróbce termicznej, kruszywa

Cement i jego rodzaje

Cement i jego rodzaje

Aby otrzymać cement, należy wypalić odpowiednią mieszankę surowców, a później zmielić spieczoną masę z określonymi dodatkami. Cementy, w zależności od tego, jakie surowce zastosowaliśmy do mieszanki, dzielimy na portlandzkie, hutnicze oraz murarskie. Klasa cementu, czyli w zasadzie bardzo ważny parametr,

Ściany trójwarstwowe (szczelinowe)

Ściany trójwarstwowe (szczelinowe)

Ściany trójwarstwowe z pewnością są bardzo solidne oraz trwałe i nie będziemy musieli się niczym przejmować. Układ warstw w ścianie trójwarstwowej jest bardzo korzystny, jeśli weźmiemy pod uwagę fizykę budowli. Ściana nośna akumuluje ciepło, a dzięki ociepleniu od strony zimnej

Głębokość przemarzania gruntów

Głębokość przemarzania gruntów

Głębokość przemarzania gruntów to właściwie parametr, który określa wymaganą głębokość wykopu. Przemarzanie gruntów to proces, który polega na zamarzaniu cząsteczek wody w gruncie. Łatwo domyślić się, że takie zamarzanie prowadzi do zwiększenia objętości wody, w efekcie czego grunt poczyna pęcznieć

Prace wykończeniowe wewnątrz domu

Prace wykończeniowe wewnątrz domu

Każda budowa domu, w tym również domu jednorodzinnego, jest podzielona na kilka etapów, przy czym 2 największe rozdziały takiej budowy to wykonanie samej konstrukcji, a więc stan tak zwany surowy zamknięty oraz prace wykończeniowe, które już wykonywane są wewnątrz domu,

Pale i studnie

Pale i studnie

Bardzo często grunt budowlany nie jest wymarzony i napotykamy sporo trudności. Często na wybranej działce poziom gruntu nośnego może być całkiem różny, a jak wiemy, fundament musimy stawiać bezpośrednio na gruncie nośnym. Istnieje tutaj podział na posadowienie bezpośrednie, które ma

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E jest drugim bardzo ważnym parametrem, który wyliczany jest podczas projektowania termoizolacji w budynku. Jak oblicza się takie wskaźnik E? Jest to stosunek sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną do kubatury ogrzewanej części budynku. Co więcej,